Naše usluge

Lasersko skeniranje (LiDAR)

Lasersko skeniranje omogućuje detaljnu analizu terena i merenje 3D koordinata na osnovu odbitaka laserskog signala. LiDAR je najbolji izbor za terene bogate vegetacijom jer LiDAR signal ima mogućnost višestruke penetracije kroz gustu vegetaciju i omogućava najkvalitetniju metodu za izradu digitalnog modela terena (DTM).

Ortofoto

Ortofoto za razliku od vertikalnih snimaka predstavlja ortogonalnu projekciju i ortofoto se dobija procesiranjem vertikalnih snimaka, a TOP GEO dodatno može izraditi ortofoto mape bilo za gradove ili šumska područja, bilo za cele države.

Mapiranje dalekovoda

TOP GEO pruža usluge mapiranja niskonaponskih i visokonaponskih vodova pomoću LiDAR skeniranja. Rezultati skeniranja se daljom obradom u različitim softverima koriste kako za inspekciju i rekonstrukciju postojećih tako i za projektovanje novih dalekovoda.

DTM/DSM

Digitalni model terena (eng. Digital Terrain Model – DTM) se dobija laserskim skeniranjem i predstavlja trodimenzionalni prikaz terena bez prikaza izgrađenih objekata ali i bez vegetacije. S druge strane, digitalni model površi (eng. Digital Surface Model – DSM) uključuje prikaz svih objekata na terenu, poput zgrada, kao i prikaz vegetacije.

Pravi (true) ortofoto

Pravi ortofoto se razlikuje od standardnog ortofotoa po tome što su objekti bez nagnuća, odnosno svi su vertikalni, čime se maksimalno eliminišu senke i slepa mesta koja nastaju usled ugla kamere. Pravi ortofoto je najbolji izbor za urbana područja.

3D modeli

3D modeli su neizostavni deo urbanističkog planiranja. TOP GEO tim svoje vertikalne aero snimke i podatke iz LiDAR skeniranja može obraditi i prezentovati u vidu 3D modela prema zahtevima klijenata.

Snimanje plavnih područja

Analizom plavnih područja možemo detektovati bitne promene terena i dati procene rizika od poplava. Upoređivanjem arhivskih snimaka određenog tla može se doći do preciznog predviđanja ove prirodne nepogode kako bi se preduzeli neophodni koraci prevencije.

Vertikalni snimci

Zahvaljujući digitalnim kamerama visoke rezolucije, pružamo našim klijentima detaljne vertikalne snimke iz vazduha uz prostornu rezoluciju i tehnologiju obrade prema njihovim potrebama.

Snimanje bespilotnim letelicama

Za potrebe manjih projekata vršimo aerofoto snimanje bespilotnim letelicama koje kao krajnji proizvod daju ortofoto područja, kao i digitalni model površi (DSM).

Naš tim radi na raznim projektima kao što su:

  • prostorni i urbanistički planovi;
  • planovi za projektovanje velikih infrastrukturnih objekata;
  • izvođenje velikih infrastrukturnih objekata.
Više o nama Tehnologija